Kontakt z Klubem Abstynenta DELTA


Rada Klubu:

Prezes

Elżbieta Słowik

Członek Rady Klubu

Roman Lorkowski

Wiceprezes

Wioletta Niajko

Członek Rady Klubu

Paulina Pietrzak

Sekretarz

Robert Czorna tel. 662263593

Członek Rady Klubu

Jacek Staszewski

Skarbnik

Beata Czorna

Członek Rady Klubu

Mirosław Puzio

 

Komisja Rewizyjna:

Marzena Staszewska

Magdalena Cudnik

Iwona Pietrzak

Urszula Sobczyk

Mirosław Górecki

aboutcampus

Stowarzyszenie Życia w Trzeźwości –

Klub Abstynenta „Delta”

70-806 Szczecin

ul. Gryfińska 13

Tel. 91 469 34 81(pon.-pt. 16.00-20.00)

e-mail: klub-abstynenta@wp.pl

KRS – 000218852

NIP – 955-20-05-106

REGON - 811250077

Logo

Klub Abstynenta „Delta”

ul. Gryfińska 13
70-806 Szczecin

klub-abstynenta@wp.pl

91 469 34 81 (pon.-pt. 16.00-20.00)