Kontakt z Klubem Abstynenta DELTA


Rada Klubu:

Prezes

Elżbieta Słowik tel. 501597681

Członek Rady Klubu

Roman Lorkowski

Sekretarz

Robert Czorna tel. 662263593

Członek Rady Klubu

Jacek Staszewski

Skarbnik

Beata Czorna

Członek Rady Klubu

Mirosław Puzio

 

Komisja Rewizyjna:

Marzena Staszewska

Mirosław Górecki

aboutcampus

Stowarzyszenie Życia w Trzeźwości –

Klub Abstynenta „Delta”

70-806 Szczecin

ul. Gryfińska 13

Tel. 91 469 34 81(pon.-pt. 16.00-20.00)

e-mail: klub-abstynenta@wp.pl

KRS – 0000218852

NIP – 955-20-05-106

REGON - 811250077

Logo

Klub Abstynenta „Delta”

ul. Gryfińska 13
70-806 Szczecin

klub-abstynenta@wp.pl

91 469 34 81 (pon.-pt. 16.00-20.00)