Kontak z Klubem Abstynenta DELTA


Rada Klubu:


Prezes

________


Członek Rady Klubu

Roman Lorkowski


Wiceprezes

p/o prezesa Robert Czorna tel. 662263593


Członek Rady Klubu

Paulina Pietrzak.


Sekretarz

Wioletta Niajko


Członek Rady Klubu

Eugeniusz Hreczuch.


Skarbnik

Beata Czorna


Członek Rady Klubu

Bartosz Wyhowski

 

Komisja Rewizyjna:

 

Marzena Staszewska


Iwona Pietrzak


Stanisław Pawłowski

aboutcampus

Stowarzyszenie Życia w Trzeźwości –

Klub Abstynenta „Delta”

70-840 Szczecin

ul.Goleniowska 31

Tel. 91 469 34 81

e-mail: klub-abstynenta@wp.pl

KRS – 000218852

NIP – 955-20-05-106

REGON - 811250077

Logo

Klub Abstynenta „Delta”

ul.Goleniowska 31,
70-840 Szczecin

klub-abstynenta@wp.pl

91 469 34 81